Omvandla en hyresrätt till en bostadsrätt

En ombildning från hyresrätter till bostadsrätter är en unik möjlighet att göra en riktigt bra bostadsaffär. Du får köpa lägenheter till ett pris som ligger under marknadsvärdet och i framtiden kommer du kunna vara med och påverka din boendemiljö. Det finns med andra ord många fördelar med att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Här kan du läsa mer om hur processen går till och vad du kan vinna på att vara med.

Vid en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skapas helt enkelt bostadsrätter av det som en gång var hyresrätter. Processen består av två steg. Först köper den nybildade bostadsrättsföreningen fastigheten och sedan köper de före detta hyresgästerna lägenheterna som nu är bostadsrätter.

Hyresrätter till bostadsrätter – så går det till

En bostadsrättsförening kan bildas när hyresrätter omvandlas till bostadsrätter eller vid en nyproduktion av ett lägenhetsbygge. Innan ombildningen kan börja måste 2/3 av hyresgästerna tackar ja till erbjudandet. När 2/3 gett sitt godkännande kan bostadsrättsföreningen bildas och det är sedan föreningen som köper fastigheten. Bostadsrättsföreningen måste sedan välja en styrelse och göra en plan för ekonomin. I planen redovisas bland annat framtida insatser, årsavgifter och kostnader för framtida reparationer och underhåll. Om några hyresrätter inte vill vara med kan ett antal lägenheter i fastigheten vara kvar som hyresrätter med bostadsrättsföreningen som hyresvärd.

Fördelar med omvandlingen

De hyresgäster som vill vara med när hyresrätterna ska bli bostadsrätter får köpa sin lägenhet för ett lägre pris än marknadspriset. Priset är vanligtvis 70–75 procent av marknadsvärdet. Första gången hyresrätten säljs brukar det kallas för en upplåtelse. När en bostadsrätt säljs nästa gång kallas det för överlåtelse. Det är alltså ofta en mycket lönsam affär att vara med när hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. I de flesta fall är det också billigare att bo i bostadsrättslägenhet än i en hyresrätt om du tittar på det under en längre period. En annan ekonomisk fördel att vara med vid en ombildning är att du inte behöver en kontantinsats som annars krävs vid ett bostadsköp. Förutom ekonomiska fördelar kan du vara med och påverka ditt boende på ett helt annat sätt i en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt. Ett sätt att få mera inflytande är att sitta med i föreningens styrelse. Du har också tillåtelse att renovera i din bostadsrätt på ett helt annat sätt än i en hyresrätt.