Passa på att sätta upp solceller vid renovering

Är det dags att renovera taket? Passa på att se över möjligheten att samtidigt montera solceller. Då slår du tre flugor i en smäll: nytt tak, billigare elpriser och en tjänst för miljön.

Moderna solceller kan i dag under optimala förutsättningar hålla i 50 år. Olika leverantörer erbjuder vanligtvis någon typ av garanti: Telge Energi erbjuder till exempel 25 års effektgaranti men med betydligt längre förväntad livslängd. Det innebär att de solceller du installerar i dag kan gynna dig resten av livet.

Därför passar solceller bra vid renovering

Om du är i en situation där taket behöver renoveras eller bytas, varför inte passa på att utnyttja byggnadsställningarna som redan står där och överväga att installera solceller? Att renovera taket utan att ha solpaneler i å tanke kommer nästan garanterat göra det dyrare i framtiden. Avdrag för grön teknik och en mer självständig elförsörjning är några anledningar till att trenden fortsätter ta ny mark.

”Antalet solcellsanläggningar ökar stadigt. Från cirka 8 000 år 2016 till över 100 000 år 2022”, skriver SVT i en artikel.

Tänk på detta när du ska installera solceller

Vad du behöver tänka på är primärt lutningen och riktningen på ditt tak. Det spelar stor roll i hur energieffektiva solpanelernakommer att vara. En lutning på 40 grader är optimalt för de flesta solceller, men lite större eller mindre spelar ingen större roll. Sedan ska taket så klart ha så många soltimmar som möjligt.

I värsta fall får du billigare el, i bästa fall får du till och med överskott och betalt. Oavsett hur mycket du personligen tjänar på det så hjälper du klimatet.